Produkt dnia
nanoSerum Total Body
nanoSerum Total Body

306,00 zł

szt.
nanoSerum Classic
nanoSerum Classic

438,00 zł

szt.
nano mineralsOil
nano mineralsOil

134,00 zł

szt.
Ag(nano)
Ag(nano)

185,00 zł

szt.
Zestaw VIOFOR JPS system Family
Zestaw VIOFOR JPS system Family

15 268,00 zł

szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności i wykorzystania plików Cookies w serwisach Urszuli Bartosiak Instytut Tradycji Narodowej

Urszula Bartosiak Instytut Tradycji Narodowej z siedzibą w Wodyniach szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich serwisów. W szczególności dba  o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa i nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron serwisu.

 1. Informacje ogólne.
 1. Operatorem Serwisu sklep.itn24.pl i jednocześnie Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), gromadzonych i przetwarzanych przy użyciu Serwisu jest Urszula Bartosiak Instytut Tradycji Narodowej z siedzibą w Węgrzynowie (adres: Węgrzynowo 109a , 06-­211 gm. Płoniawy­Bramura ). NIP: 757 108 72 51, REGON: 550748652.
 2. W celu ochrony danych serwisu, Urszula Bartosiak Instytut Tradycji Narodowej stosuje zasady ochrony danych wynikające w szczególności z przepisów RODO, w tym stosuje środki techniczne
  i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych w stosunku do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 3. Serwis realizuje funkcję pozyskiwania informacji o jego Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  • a. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • b. zapisywanie w urządzeniach końcowych, przy pomocy których Użytkownik korzysta z serwisu, plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
  • c. gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 1. Dane osobowe.
 1. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
 2. Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może zostać poproszony
  o podanie dotyczących go danych osobowych w zakresie stosownych formularzy.
 3. Podanie danych wskazanych w formularzach jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.
 4. Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystywane
  w następujących celach:
  • a. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu, kontaktu oraz co najważniejsze realizacji postanowień umowy regulującej zasady współpracy/zakupu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
  • b. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwój usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes.
 5. Dane Użytkownika będą przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania zgody, tj. do czasu jej odwołania lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  Po upływie wskazanych terminów dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń do czasu ich przedawnienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Serwis nie dokonuje automatycznego przetwarzania – profilowania w rozumieniu RODO polegającego na wykorzystaniu danych osobowych podanych przez Użytkownika do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności
  oraz zachowania Użytkownika.
 7. Wobec przetwarzania danych Użytkownika przysługują mu konkretne uprawnienia. Każdy Użytkownik Serwisu posiada prawo do:
  • a. wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
  • b. sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
  • c. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych
  • d. lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • e. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych;
  • f. jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody może on dodatkowo skorzystać z prawa cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
  • g. jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownik może dodatkowo skorzystać z prawa do przeniesienia dotyczących go danych.
 1. Informacja o plikach cookies.
 1. Serwis sklep.itn24.pl zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
  Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików cookies,.
 2. Pliki cookies tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz swój unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:
  • a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia Operatorowi ulepszanie ich struktury oraz zawartości,
  • b. utrzymanie sesji zarejestrowanego Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać przypisanego do niego loginu oraz hasła
  • c. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych mu indywidualnie materiałów w sieciach reklamowych,
  • d. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz ich optymalizacji w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są cztery zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • a. „sesyjne” - pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym zalogowanego Użytkownika do czasu jego wylogowania się z Serwisu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania tj. używanej przeglądarki internetowej,
  • b. „stałe” - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
  • c. „niezbędne” – pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  • d. „wydajnościowe” pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu,
 6. Oprogramowanie zastosowane do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika jednak Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie lub też w każdym momencie usunąć z pamięci urządzenie zgromadzone pliki cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 7. Należy zaznaczyć, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. W tym celu Operator może zachować informację
  o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 9. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach nawet także uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.
 1. Logi serwera.
 1. Informacje o niektórych aktywnościach Użytkowników w serwisie podlegają logowaniu
  w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych przez ich dostawcę.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL (Uniform Resource Locator)– ujednolicony format adresowania zasobów. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • a. czas nadejścia zapytania,
  • b. czas wysłania odpowiedzi,
  • c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • e. adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez użytkownika
  • f. (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • g. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  • h. informacje o adresie IP urządzenia końcowego.
 3. Dane wskazane w pkt 2 nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony oraz są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 1. Udostępnienie danych.
 1. Dane gromadzone z użyciem serwisu podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach określonych przez prawo. W przypadku korzystania z serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z jego regulaminem Operator serwisu może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do określenia odpowiedzialności jego Użytkownika wynikającej z przepisów prawa w odpowiednim zakresie.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej (dane osobowe) są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby albo w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Operator dokłada najwyższej staranności, aby jakiekolwiek dane gromadzone z użyciem serwisu posiadały najwyższy stopień zabezpieczenia przed ich nieautoryzowanym udostępnieniem, modyfikacją bądź usunięciem.
 2. Operator stale monitoruje stan zabezpieczeń serwisu i reaguje na wszelkie zagrożenia zewnętrzne. W przypadku zauważenia niepoprawnego funkcjonowania serwisu Użytkownik ma możliwość zgłoszenia tego stanu Operatorowi poprzez skorzystanie danych znajdujących się w zakładce „Kontakt” bądź poprzez kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem m.kaleta@itls.pl.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl